لینک واحدهای سراسر کشور » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
لینک واحدهای سراسر کشور

آبادان و خرمشهر

آباده

آزادشهر

آستارا

آشتيان

اشكذر

آيت اله آملي

ابركوه

ابهر

اراك

اردستان

اردکان

ارسنجان

اروميه

استهبان

اسلامشهر

اقليد

الكترونيكي (مجازي)

امارات متحده عربي

انار

انديمشك

اهر

ايذه

ايرانشهر

ايلام

بابل

بافت

بافق

بجنورد

بردسير

بروجرد

بم

بناب

بندرانزلي

بندرعباس

بندرلنگه

بوشهر

بوکان

بهبهان

بيرجند

پارس آباد مغان

تاكستان

تبريز

تربت جام

تربت حيدريه

تفت

تفرش

تهران پزشكي

تهران جنوب

تهران شمال

تهران شرق

تهران مرکزی

جهرم

جيرفت

خاش

خدابنده

خمين

خميني شهر

خوراسگان

خوي

دامغان

دزفول

دندانپزشكي

دولت آباد اصفهان

دهدشت

رشت

رودهن

رفسنجان

زابل

زاهدان

زرندكرمان

زنجان

ساري

ساوه

سپيدان

سبزوار

سقز

سروستان

سلماس

سمنان

سنندج

سوادكوه

سيرجان

شاهرود

شبستر

شوشتر

شهرري

شهرضا

شهركرد

شهرمجلسي

شهريار

شيراز

شيروان

طبس

عجبشیر
علوم و تحقيقات تهران

علوم و تحقيقات فارس

علوم و تحقيقات اصفهان

علوم دارويي

علي آبادكتول

فراهان

فردوس

فسا

فلاورجان

فيروزآباد

فيروزكوه

فريدن

قائم شهر

قائنات

قزوين

قوچان

كازرون

كاشمر

كرج

كرمان

كرمانشاه

كيش

گچساران

گرگان

گرمسار

گلپايگان

لارستان

لامرد

لاهيجان

ماكو

ماهشهر

مباركه

واحد مجازي

مراغه

مرند

مرودشت

مشهد

مهاباد

ملاير

مسجدسليمان

مياندوآب

ميانه

نايين

نجف آباد

نراق

نطنز (مرکز آموزش)

نور

نكا

ني ريز

نيشابور

نيكشهر

ورامين

همدان

ياسوج

 
آرشیو