روابط عمومی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
روابط عمومی

آشنایی با حوزه روابط عمومي واحد عجب شیر:


معرفی مسئول:
 ravabet
در حال حاضر آقای داود محمدزاده  دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، عهده دار مسئولیت روابط عمومی می باشند.

 

ـ برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های دانشگاه به رسانه ها و جامعه . 

 

ـ برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت فعالیتهای روابط عمومی واحد در راستای سیاستگذاریها وبرنامه ریزیهای اداره کل روابط عمومی  

 

ـ ایفای نقش سخنگویی دانشگاه به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به هنگام به مردم .

 

ـ ایجاد و ارتقاء ارتباطات دانشگاه با سازمانها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله .

 

ـ نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ودانشجویان به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور .

 

ـ برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی مردم ،کارکنان ودانشجویان دانشگاه با مسئولین واحد


ـ ارتقاء سطح نوآوری و خلاقیت در روابط عمومی و اعتلای جایگاه دانشگاه در افکار عمومی .


ـ ارایه نظرات مشورتی به ریاست دانشگاه در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های دانشگاه به رسانه ها و مردم .  


ـ مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه .

 

ـ انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم  واحد

 
آرشیو