تماس با دانشگاه » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه


 

شماره هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير

 

51 40 3763 – 041

52 40 3763

53 40 3763

54 40 3763

55 40 3763

56 40 3763

57 40 3763

58 40 3763

59 40 3763


فاكس  :

 

57 34 3762 041آدرس : عجب شير – بلوار شهید زنده دل – جنب مجتمع مسکونی اصناف
دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير
 

 

شماره  تلفن هاي داخلي واحد عجب شير


 

 

ردیف سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم
1 ریاست واحد دکتر پرویز احدی
150 37634060
2 مسئول دفتر ریاست رامین مظلمی زاده 120 37634055
3 معاونت اداری و مالی مهندس صابر حاذقی
137 37634068
4 معاونت پژوهش و فناوری دکتر احد عطایی
136 37634069
5 معاونت آموزشی و دانشجویی مهندس رضا توکلی نانسا
135 37634067
6 کارگزینی هیات علمی مهندس یحیی قنبرزاده
119 --
7 گزینش دکتر آرش رحمانی 140 --
8 دفتر فرهنگ اسلامی احمد زمانی نادیلو 139 37634061
9 حراست مرتضی احمدی 141 37634065
10 روابط عمومی داود محمدزاده 122 --
11 مسئول امور اداری، صندوق رفاه و دبیرخانه یوسف طاهری 121 --
12 مدیر آموزش رضا توکلی 113 --
13 کارشناس تحصیلات تکمیلی خانم فخری نژاد 109 --
14 کارشناس آموزش (علوم انسانی)
خانم باقرزاده 106 --
15 کارشناس آموزش خانم جودی 105 --
16 کارشناس آموزش (فنی و مهندسی)
هادی سمند 107 --
17 کارشناس امور دانشجویی و نظام وظیفه
خانم فاخر 143 --
18 مسئول امتحانات، کارشناس پژوهش و امور پایان نامه ضیاالدین حاتمی 118 --
19 مدیر مالی صابر حاذقی 110 --
20 کارشناس مالی -- 111 --
21 مسئول امور فارغ التحصیلان خانم ایمان آذری 115 --
22 کارشناس امور فارغ التحصیلان -- 116 --
23 اتاق اساتید خانم خیری 114 --
24 دفتر عمرانی مهندس مهدی اخگر 108 --
25 مدیران گروه -- 127 --
26 کانون قرآن و عترت -- 138 --
27 بسیج برادران -- 128 --
28 بسیج خواهران -- 129 --
29 کتابخانه -- 125 --

 

آرشیو