پایان نامه ها » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
پایان نامه ها

 

 فرم کامل پروپوزال17.doc [1.87 مگابايت] ( تعداد دانلود: 3502)


 فرم شماره 5 تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان‌نامه كارشناسي ارشد form-5.doc [157 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 417)


 فرم اطلاعات پایان نامه جهت لغو کد 22.doc [32.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 558)

 فرم تائیدیه اعضا هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه 16.doc [953.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 1056)

 تعهدنامه اصالت پایان نامه های کارشناسی ارشد1.doc [63 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 871)

 

 فرم شماره 2 جهت درخواست استاد خارج از دانشگاه 11.doc [70.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 422)


 فرم ب اطلاعات پايان‏ نامه‏ هاي كارشناسي ارشد 3.doc [40 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 1489)


 فرم پیشنهاد عنوان پروپوزال جهت تایید در گروه 5.doc [37 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 2037)

 فرم تأیید مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد 23.doc [43 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 348)

 فرم تحویل نسخه های پایان نامه های کارشناسی ارشد 6.pdf [91.77 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 1174)

 
 فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 8.doc [85 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 1390)


 فرم درخواست مهلت ارائه مقاله 9.doc [67.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 373)

 

 فرم شماره 4 جهت درخواست معرفی دانشجو به سازمان ها و ادارات جهت تحقیق 12.doc [31.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 275)

 

 فرم شماره 7 مجوز تایپ و صحافی پایان نامه 13.doc [33.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 1248)

 

 فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (با مقاله یا بدون مقاله) 15.doc [34 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 336)

 

 آیين نامه نحوه نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد  0.rar [947.3 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 893)

فرم اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد18.doc [96.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 548)


فرم شماره 8 یا تایید و آمادگی دانشجو جهت دفاع19.doc [50.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 770)

فرم گزارش پیشرفت پایان نامه20.doc [60 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 410)

 
آرشیو