اخبار دانشگاه
پایان نامه ها

 

 فرم کامل پروپوزال17.doc [حجم:1.87 مگابایت] ( تعداد دانلود: 3563)


 فرم شماره 5 تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان‌نامه كارشناسي ارشد form-5.doc [حجم:157 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 442)


 فرم اطلاعات پایان نامه جهت لغو کد 22.doc [حجم:32.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 571)

 فرم تائیدیه اعضا هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه 16.doc [حجم:953.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 1155)

 تعهدنامه اصالت پایان نامه های کارشناسی ارشد1.doc [حجم:63 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 939)

 

 فرم شماره 2 جهت درخواست استاد خارج از دانشگاه 11.doc [حجم:70.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 427)


 فرم ب اطلاعات پايان‏ نامه‏ هاي كارشناسي ارشد 3.doc [حجم:40 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 1516)


 فرم پیشنهاد عنوان پروپوزال جهت تایید در گروه 5.doc [حجم:37 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 2088)

 فرم تأیید مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد 23.doc [حجم:43 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 358)

 فرم تحویل نسخه های پایان نامه های کارشناسی ارشد 6.pdf [حجم:91.77 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 1222)

 
 فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 8.doc [حجم:85 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 1418)


 فرم درخواست مهلت ارائه مقاله 9.doc [حجم:67.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 380)

 

 فرم شماره 4 جهت درخواست معرفی دانشجو به سازمان ها و ادارات جهت تحقیق 12.doc [حجم:31.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 284)

 

 فرم شماره 7 مجوز تایپ و صحافی پایان نامه 13.doc [حجم:33.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 1309)

 

 فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (با مقاله یا بدون مقاله) 15.doc [حجم:34 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 362)

 

 آیين نامه نحوه نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد  0.rar [حجم:947.3 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 965)

فرم اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد18.doc [حجم:96.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 563)


فرم شماره 8 یا تایید و آمادگی دانشجو جهت دفاع19.doc [حجم:50.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 782)

فرم گزارش پیشرفت پایان نامه20.doc [حجم:60 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 420)

 
آرشیو