فرمهای پژوهشی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
فرمهای پژوهشی
پژوهش  تاريخ: 5 اسفند 1393   بازديدها: 2827

1- فرم شماره صفر 1.doc [264 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 334)
2- فرم شناسنامه طرح پژوهشی 2.doc [57 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 176)
3- فرم تعهدنامه مقاله 3.doc [133.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 156)
4- فرم رزومه اساتید 4.doc [86.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 94)
5- فرم تعهدنامه و تقاضای دریافت جایزه بابت انتشار و چاپ مقاله5.doc [69 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 104)

6- بررسی گزارش 50 درصد طرح پژوهشی توسط ناظر 6.doc [44.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 75)
7- بررسی گزارش نهایی طرح پژوهشی توسط ناظر 7.doc [46.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 121)
8- دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی 8.doc [334 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 172)

آرشیو