اخبار دانشگاه
فرمهای پژوهشی
پژوهش  تاريخ: 5 اسفند 1393   بازديدها: 2 922

1- فرم شماره صفر 1.doc [حجم:264 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 340)
2- فرم شناسنامه طرح پژوهشی 2.doc [حجم:57 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 181)
3- فرم تعهدنامه مقاله 3.doc [حجم:133.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 161)
4- فرم رزومه اساتید 4.doc [حجم:86.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 98)
5- فرم تعهدنامه و تقاضای دریافت جایزه بابت انتشار و چاپ مقاله5.doc [حجم:69 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 110)

6- بررسی گزارش 50 درصد طرح پژوهشی توسط ناظر 6.doc [حجم:44.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 81)
7- بررسی گزارش نهایی طرح پژوهشی توسط ناظر 7.doc [حجم:46.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 136)
8- دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی 8.doc [حجم:334 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 182)

آرشیو