گزارش تصویری اردوی فرهنگی تفریحی اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر - گورچین دره سی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
گزارش تصویری اردوی فرهنگی تفریحی اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر - گورچین دره سی
خبرها  تاريخ: 3 تیر 1395   بازديدها: 529

 

اردو

***************************

اردو1

***************************

اردو2

***************************

اردو3

***************************

اردو4

آرشیو