اخبار دانشگاه
گزارش تصویری از برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال 94-93
خبرها  تاريخ: 7 تیر 1394   بازديدها: 1 401

امتحانات واحد عجب شیر

********************

امتحانات واحد عجب شیر1

********************

امتحانات واحد عجب شیر2

آرشیو