اخبار دانشگاه
پذیرش و ارائه مقاله اساتید واحد عجب شیردر کنفرانس بين‌المللي کنفرانس بین المللی زبان انگلیسی اهواز
خبرها  تاريخ: 12 بهمن 1393   بازديدها: 1 142

 

zaban pourebrahim

 


مقاله دکتر احد عطایی عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر و فرهاد پور پورابراهیم از اساتید مدعو گروه زبان انگلیسی این واحد، در کنفرانس بین المللی زبان انگلیسی که در دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، تحت عنوان" آگاهی زبان، آگاهی مدرسین زبان انگلیسی و مفاد درسی  با توجه بر روش تدریس" پذیرش و به صورت سخنرانی ارائه گردید.

در این مقاله آمده است: مهارت تدریس زبان انگلیسی دیگریک هدف هدایت شده تکی در نظر گرفته نمی شود . چرخه ای در تدریس زبان انگلیسی به ایده آگاهی زبان ختم می شود که دانش آگاهانه در زبان انگلیسی و تدریس زبان انگلیسی ایده برقرای ارتباط شایسته ای که میتوان یک شخص را اینگونه قضاوت نمود که آیا این فرد می تواند یک استاد زبان انگلیسی خوب و یا یک شاگرد زبان انگلیسی خوب باشد، اصلاح نموده است. در نتیجه آگاهی زبان انگلیسی نقش اساتید شایسته و آگاه را ایفا می کند که میتوانند بهترین اساتید در زمینه تدریس زبان انگلیسی و شاگردان زبان انگلیسی باشند.

لازم به ذکر است این مقاله در رشته زبان انگلیسی و معنا شناسی این کنفرانس که طی روزهای  هشتم، نهم و دهم بهمن ماه 1393برگزار شد ارائه گردیده و همچنین در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده زبان و ادبیات زبان انگلیسی جاپ گردیده است.

آرشیو