اخبار دانشگاه
امور فارغ التحصیلان

 


بسمه تعالی 

   مدارک مورد نیاز جهت فراغت از تحصیل و صدور مدارک تحصیلی 

 

   * اصل مدرک پایه به همراه دو برگ کپی


   * اصل تأییدیه تحصیلی مدرک پایه


   * چهار قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده


   * دو سری کپی شناسنامه از تمام صفحات


   * فیش بانکی به مبلغ 20000 ریال به حساب شماره 0105462358007

    بانک ملی بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر بابت هزینه تمبر

 

   -  فارغ التحصیلان مقطع کاردانی

   فیش بانکی به مبلغ 70000 ریال به حساب شماره   0104460446004  

  بانک ملی بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بابت هزینه ارزشیابی

  مدارک تحصیلی

 

   -  فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی

   فیش بانکی به مبلغ 150000 ریال به حساب شماره 0104460446004    

   بانک ملی بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بابت هزینه ارزشیابی

   مدارک تحصیلی


-  فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد

   فیش بانکی به مبلغ 170000 ریال به حساب شماره 0104460446004    

   بانک ملی بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بابت هزینه ارزشیابی

   مدارک تحصیلی

 


-  فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی

   فیش بانکی به مبلغ 290000 ریال به حساب شماره 0104460446004    

   بانک ملی بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بابت هزینه ارزشیابی

   مدارک تحصیلی

 


-  درخواست ریزنمرات جهت ترجمه

   فیش بانکی به مبلغ 70000 ریال به حساب شماره 0104460446004    

   بانک ملی بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بابت ترجمه ریزنمرات

    

    

امور فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

شماره تماس: 54-04137634051  داخلی 115 , 116


 

 

 
آرشیو