اعضای هیات علمی محترم برای درخواست ترفیع پایه به بخش آیین نا مه ها مراجعه کنند » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
اعضای هیات علمی محترم برای درخواست ترفیع پایه به بخش آیین نا مه ها مراجعه کنند
اطلاعیه ها  تاريخ: 22 فروردین 1394   بازديدها: 1065

 

اعضای هیات علمی محترم لطفا جهت تقاضای ترفیع پایه خود به بخش آیین نامه ها مراجعه فرمایید

آرشیو