اخبار دانشگاه

آئین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاههای آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور

[ادامه مطلب]

معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

برای استفاده و اگاهی از آخرین آیین نامه ها و بخشنامه ها و  آخرین تغییرات برنامه های درسی (سرفصل ها) ،

به سایت:ا)معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي  سر بزنید.   

[ادامه مطلب]
آرشیو