معاونت آموزش،پژوهش و فناوری » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه
معاونت آموزش،پژوهش و فناوری

 

معرفی

 

 

معاون آموزشی و دانشجویی واحد

 

 اين حوزه عهده دار کليه امورآموزشي با رعايت قوانين، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده از سازمان مرکزي است. نظارت بر کيفيت و فعاليت گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي ميان آنها از طريق شوراي آموزشی دانشگاه، نظارت بر برنامه ريزي آموزشي، برگزاري امتحانات پايان ترم، انجام مراحل ثبت نام، تلاش در گسترش کمي و کيفي رشته هاي آموزشي و نظارت بر پيشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشي از اهم وظايف حوزه آموزش است معاونت آموزشي متشکل از بخش هاي متعدد و مختلفي است که با همکاري و هماهنگي هم در جهت اجراي دقيق مقررات و ارائه خدمات آموزشي تلاش مي کند و قسمت هاي مرتبط با معاونت آموزشي واحد به قرار ذيل است:ليست مديران گروه دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير


رديف

نام و نام خانوادگي

رشته و مقطع تحصيلي

گروه آموزشي

1

 مهدی اخگر

 كارشناسي ارشد عمران

 عمران

2

مجید ضیایی

دانشجوی دکتری مهندسی برق

 برق

3

رامين حاجي جباري

دانشجوی دکتری حسابداري

حسابداري

4

حسين قره بيگلو

دكتري- مديريت بازرگاني

دکتری مديريت بازرگاني

5

مهسا امیرعابدی

دکتری- مهندسي مكانيك

مكانيك

6

سوزان ارانی فر

دانشجوی دکتری مهندسي معماري

معماري

7

علي شاهين پور

دانشجوی دکتری- اقتصاد بازرگاني

ارشداقتصاد

8

مهناز ایمان آذری

كارشناسي ارشد- مهندسي كامپيوتر

كامپيوتر

9 محمدعلی مجلل چوبقلو
دکتری - علوم تربیتی ارشد تحقیقات آموزشی
10 جعفر بیک زاد دکتری - مدیریت منابع انسانی ارشد مدیریت دولتی
11 اله ویردی حسین زاده دکتری - مدیریت آموزشی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی
12 مهشید میکائیلی
دکتری - معماری ارشد معماری

 

 

                                                                          
همچنين بخشي از اقدامات اين معاونت عبارت است از:


*   اداره امور آموزشي واحد

*   نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها مطابق با سرفصل دروس و دستورالعمل هاي آموزشي صادره از سازمان مرکزي دانشگاه.

*   تشکيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي به منظور ارائه راه حل برای مشکلات احتمالي.

*   برنامه ريزي امور آموزشي و نظارت بر حسن اجرای آن.

*   بررسي پيشنهادات رسيده از گروه هاي آموزشي و انعکاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي سازمان.

*   شرکت در شوراهاي دانشگاه بر حسب مورد و ارائه پيشنهادها و طرح نارسايي هاي احتمالی .

*   هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت آموزشی به منظور بالا بردن کيفيت کار آموزشي و ارزشيابي کار آنان.
.
*   ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوطه.

*   ارزيابي عملکرد آموزشي مدرسين محترم و اعضاي هيات علمي با هماهنگي گروه هاي آموزشي ذيربط و برتر .

*   بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشي که از طرف مقامات بالا ارجاع مي گردد.

*   بررسي و پيشنهاد تاسيس رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه با دلايل از طريق سلسله مراتب.

*   بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کيفيت امور آموزشي در واحد دانشگاهي.

*   حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب سنوات تحصيلي، رشته و مقطع در آرشيو واحد دانشگاهي به صورت قابل ارائه در هر زمان.

*   تطبيق کتاب ها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذکر شده در سرفصل هاي مصوب.

*   هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسايل آموزشي جهت پيشگيري از هرگونه نارسايي در امر آموزش آنان در دوران تحصيل با همکاري گروه هاي آموزشي.

*   نظارت بر انتقالی و ميهمانی دانشجويان به نحوي که اثر منفي در روند تحصيل دانشجويان پيش نيايد.

*   اداره و راهبري امور آموزشي واحد در چهارچوب سياست ها، مقررات و آيين نامه ها.
        
*   تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آن.

 
آرشیو