یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۸:۱۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

وب سایت داشنگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

معاونت آموزش،پژوهش و فناوری

 

مسئول امور پژوهش و پایان نامه : آقای هادی سمند

 

این حوزه عهده دار کلیه امورآموزشی با رعایت قوانین، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادر شده از سازمان مرکزی است. نظارت بر کیفیت و فعالیت گروه های آموزشی و ایجاد هماهنگی میان آنها از طریق شورای آموزشی دانشگاه، نظارت بر برنامه ریزی آموزشی، برگزاری امتحانات پایان ترم، انجام مراحل ثبت نام، تلاش در گسترش کمی و کیفی رشته های آموزشی و نظارت بر پیشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشی از اهم وظایف حوزه آموزش است معاونت آموزشی متشکل از بخش های متعدد و مختلفی است که با همکاری و هماهنگی هم در جهت اجرای دقیق مقررات و ارائه خدمات آموزشی تلاش می کند و قسمت های مرتبط با معاونت آموزشی واحد به قرار ذیل است:

 

لیست مدیران گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

 

مجید ضیایی …… دانشجوی دکتری مهندسی برق ….. برق

رامین حاجی جباری …… دانشجوی دکتری حسابداری ….. حسابداری

حسین قره بیگلو …… دکتری- مدیریت بازرگانی ……. دکتری مدیریت بازرگانی

مهسا امیرعابدی …… دکتری- مهندسی مکانیک …. مکانیک

شبنم شکوری …… دانشجوی دکتری مهندسی معماری ……. معماری

علی شاهین پور …… دکتری- اقتصاد بازرگانی …… ارشداقتصاد

مهناز ایمان آذری …… دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر …….. کامپیوتر

احد عطایی……. دکتری زبان انگلیسی    ……… زبان انگلیسی

محمدعلی مجلل چوبقلو …… دکتری …… علوم تربیتی ارشد تحقیقات آموزشی

حسین قره بیگلو …… دکتری ……. مدیریت منابع انسانی ارشد مدیریت دولتی

فرخ قربانی نامدار …… دکتری …… مدیریت آموزشی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی

 

عجب شير – بلوار شهید زنده دل – جنب مجتمع مسکونی اصناف – دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير

تلفن:59-4051 63 37(041)

فکس: 3457 62 37(041)

پست الکترونیک: info@ajabshiriau(dot)ac(dot)ir

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.

Template Design:Dima Group