یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۸:۳۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

وب سایت داشنگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

لیست اساتید مدعو وحق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱

 

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
۱ شهاب آدم نوه سی معماری
۲ سید سجاد آل عمران مهندسی معماری
۳ مهدی اخگر مهندسی عمران گرایش خاک و پی
۴ سوزان ارانی فرد مهندسی معماری
۵ هوشنگ اشرفیان مهرآباد زبان و ادبیات فارسی
۶ زکیه اعلائی ریاضی محض
۷ مهسا الفت پورآذر مکانیک
۸ عیسی الماسی تاریخ
۹ مقصود امیر ضیائی مدیریت  مالی دولتی
۱۰ دکتر مهسا امیرعابدی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
۱۱ پریسا امیرعابدی فیزیک – حالت جامد
۱۲ صمد امیری تجرق ریاضی کاربردی
۱۳ کریم امیری تجرق مهندسی برق -قدرت
۱۴ سمیه ایرانی مبارکی فیزیک – ماده چگال
۱۵ دکتر حبیب ایزدخواه شیشوان کامپیوتر- نرم افزار
۱۶ مهناز ایمان آذری کامپیوتر- نرم افزار
۱۷ محمد بابائی مهندسی عمران- سازه
۱۸ دکتر بشیر بیگ بابایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۹ مهری بیوتی حسابداری
۲۰ صفر پاشائی مهندسی عمران – سازه
۲۱ دکتر جعفر پاشازاده ریاضی
۲۲ سجاد پاکزاد مکانیک
۲۳ امیر پروال باتمانقلنج مهندسی عمران- سازه
۲۶ دکتر علی پناهی جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی
۲۵ فرهاد پورابراهیم شیشوان زبان انگلیسی
۲۶ مهدی ترابی مهندسی مکانیک
۲۷ لطف اله تقی زاده تاریخ
۲۸ سمیه جاوید فیزیک – ماده چگال
۲۹ فرامرز جبارزاده حقوق بین الملل
۳۰ کامران جباری علوم تربیتی
۳۱ هاله جدیدی شیشوان شیمی
۳۲ فاطمه جهانشاهی ریاضی کاربردی
۳۳ الهام جهانگیر روانشناسی
۳۴ حامد حاج خانمحمدی مهندسی برق – الکترونیک
۳۵ رامین حاجی جباری حسابداری
۳۶ محمد حاجی زاده خانقاه مکانیک- ماشینهای کشاورزی
۳۷ دکتر مسعود حق لسان شهرسازی
۳۸ دکتر علی خادمی روانشناسی
۳۹ محمدرضا خاکزاد معماری
۴۰ دکتر رسول خدایاری مهندسی عمران – سازه
۴۱ خدیجه خدیوی جوانقلعه علوم اقتصادی
۴۲ افسانه خوش رفتار علوم اقتصادی
۴۳ منوچهر داداش زاده شهرسازی
۴۴ سمیه ذاکری ورجوی مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی
۴۵ محمد ربانی فر عمران-سدوشبکه
۴۶ دکتر آرش رحمانی رضائیه مهندسی مکانیک ( طراحی کاربردی)
۴۷ شرمین رحمت فام ریاضی- ریاضی کاربردی
۴۸ مریم ریحانی تاش مدیریت
۴۹ شبنم زبانی نانساء برق کنترل
۵۰ علیرضا زبردست جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۵۱ احمد زمانی نادیلو فقه و مبانی حقوق اسلامی
۵۲ لیلا ساجدی ریاضی محض- آنالیز
۵۳ رامین سلیمانی مهندسی مکاترونیک
۵۴ بهنام شادی دیزجی مدیریت بازرگانی
۵۵  علی شاهین پور علوم اقتصادی
۵۶ علیرضا شریفی زمین شناسی
۵۷ شبنم شکوری پرتوی مهندسی معماری
۵۸ محمدرضا صادقیان نیک نفس تربیت بدنی و علوم ورزشی
۵۹ بهنام صبوری میدانی مهندسی عمران – سازه
۶۰ جواد صحفی بناب مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
۶۱ فاطمه صدرجهانی فقه و مبانی حقوق اسلامی
۶۲ مجید ضیائی شیشوان مهندسی برق – الکترونیک
۶۳ دکتر بهنام طالبی مدیریت آموزشی
۶۴ سید فرشید طباطبائی مکانیک
۶۵ غلامعلی عابدین زاده تیمورلوئی حسابداری
۶۶ مهدی عباسقلی پورقدیم مکانیک- ماشینهای کشاورزی
۶۷ وحید عزیزی مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی
۶۸ ناصر عزیزی زبان و ادبیات فارسی
۶۹ کریم عطاری فلسفه
۷۰ احد عطایی آموزش زبان انگلیسی
۷۱ حسین عماری مدیریت بازرگانی
۷۲ محمدصادق فرهی فقه و اصول
۷۳ حسین فریمند کیا برق کنترل
۷۴ رعنا فولادی ریاضی کاربردی
۷۵ محسن قادری پزشکی
۷۶ محمد قربانی خراجو حسابداری
۷۷ دکتر حسین قره بیگلو مدیریت بازرگانی
۷۸ لیلا قصاب ماهر حسابداری
۷۹ یحیی قنبرزاده بناب کامپیوتر- نرم افزار
۸۰ جعفر کارگرزاده میاندوآب مهندسی عمران- سازه
۸۱ مهدی کوه درق مهندسی عمران- سازه
۸۲ محمدعلی گلستانی شیشوان زبان و ادبیات فارسی
۸۳ دکترمحمدعلی مجلل چوبقلو علوم تربیتی
۸۴ اکرم محمدی علوم تربیتی
۸۵ بهزاد محمدی الستی مکانیک- ماشینهای کشاورزی
۸۶ زهرا مختارنژاد مهندسی برق -قدرت
۸۷ قادرقلی مختاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۸۸ الهه مدادی نانساء تربیت بدنی و علوم ورزشی
۸۹ سیده فهیمه مداین شیشوان معماری
۹۰ شهلا ممقانی فیزیک هسته ای
۹۱ فرشید ممقانی مهندسی عمران – مهندسی آب
۹۲ مهدی مهجور بناب کامپیوتر- نرم افزار
۹۳ سیدحسین موسوی آموزش زبان انگلیسی
۹۴ سید مجتبی میرفردوس مهندسی معماری
۹۵ سهیل میری نژاد معماری
۹۶ میرزاعلی ناصری جوان قلعه اللهیات و معارف اسلامی(علوم قرآن و حدیث)
۹۷ هادی ناصری ملکی مهندسی مکانیک ( طراحی کاربردی)
۹۸ دکتر فریدون ناهیدی آذر تاریخ هنر و معماری
۹۹ کامیار نریمانی فر عمران
۱۰۰ فرزاد نوائی مهندسی معماری
۱۰۱ مرتضی نوجوان گل تپه مهندسی برق
۱۰۲ مریم هاشم زاده اصل ریاضی- ریاضی کاربردی
۱۰۳ میترا هاشمی مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
۱۰۴ محمدحسین هاشمیان حوزوی
۱۰۵ ویدا وطن دوست شیشوان مهندسی عمران – زلزله
۱۰۶ فاطمه ولی پور ریاضی کاربردی
۱۰۷ فریبا ولی پور اقدم مدیریت
۱۰۸ دکتر رضا ولی زاده برنامه ریزی شهری
۱۰۹ افشین یادگاری مهندسی عمران – سازه
۱۱۰ ساناز یزدانی علوم اقتصادی
۱۱۱ کامل کاظمی چوبی مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد
۱۱۲ امید کفاشی تاریخ

عجب شير – بلوار شهید زنده دل – جنب مجتمع مسکونی اصناف – دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير

تلفن:59-4051 63 37(041)

فکس: 3457 62 37(041)

پست الکترونیک: info@ajabshiriau(dot)ac(dot)ir

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.

Template Design:Dima Group