یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۸:۵۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

وب سایت داشنگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

عمرانی

اقدامات انجام یافته در حوزه معاونت عمرانی:
 
قرارداد ساختمان آموزشی ۱۰۰۵ این واحد دانشگاهی با شرکت ساختمانی وارف زمین در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۳ منعقد شده و بدلیل ایجاد اختلافاتی مابین کارفرما و پیمانکار در سال ۸۵ طی اسناد و مدارکی که در بایگانی سازمان مرکزی وجود دارد، به خلع یه پیمانکار منجر می گردد.
سـاختمان ۱۰۰۵ بر اساس نقشه های ارسالی از ســازمان مرکزی دارای دو طبقـه و ۳۴۴۱ متر مربع زیـربنا می­باشد که حدوداً ۳/۱ فونداسیـون پروژه وتیرئستون های آن اجـرا شده لیــکن به علت تغییرات آیین نامه ۲۸۰۰ نیـاز به بازنگری اساسی داشته است. در طول ۸-۷ ماه گذشته این واحد دانشگاهی با همـکاری مدیریت کل امور فنی ساختمان . جناب آقای مهندس مهر آزه سعی در باز بینی نقشه های جدید ساختمان ۱۰۰۵ بر اساس مقاطع تهیه شده و اجرا شده در سال ۸۳ توسط پیمانکارداشته است.
 
در طی زمان مزبور، آزمایشات بتن ژئوتکنیک محل پروژه و زنگ زدگی مصــالح پایکار نیز انجام شده و مجوز مناقصه محدود برای اتمام عملیات ساختمانی این پروژه از سازمان مرکزی اخذ شده است درحال حاضر اسناد مناقصه شرکتهای انتخاب شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه و معاونت عمرانی منطقه آذربایجان شرقی گشوده شده و پیمانکار مزبور نیز برای اتمام عملیات انتخاب شده است.
 
اهم فعالیتهای عمرانی:
* اقدام به خرید زمین ۱۲ هکتاری اراضی دانالو برای احداث سایت دانشگاه
* مراحل نهایی مناقصه پروژه ناتمام حداکثر تا پایان اسفند ماه
* ایجاد محوطه دانشگاه و پارکینگ
* تکمیل زیر زمین ساختمان به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع
* احداث نمازخانه مجزا برای خواهران و برادران به مساحت ۱۵۰متر مربع

عجب شير – بلوار شهید زنده دل – جنب مجتمع مسکونی اصناف – دانشگاه آزاد اسلامي واحد عجب شير

تلفن:59-4051 63 37(041)

فکس: 3457 62 37(041)

پست الکترونیک: info@ajabshiriau(dot)ac(dot)ir

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.

Template Design:Dima Group